Enkele stappen om schadevergoeding te eisen

Heeft u schade gekregen door een ander persoon dan is het misschien mogelijk om een schadevergoeding te eisen. Het kan zomaar gebeuren dat er onverwachts schade wordt toegedaan aan iets dat u bezit. Denk aan schade aan een auto, huis of andere spullen, het is ten eerste belangrijk om te weten hoe de schade is ontstaan en of er sprake is van een onrechtmatige daad. Lees in dit artikel meer over de wet dat een onrechtmatige daad beschrijft. Een onrechtmatige daad betekent dat er iets is gebeurd waardoor een ander schade is toegebracht. Maar het kan ook een geval zijn dat een bepaalde gebeurtenis niet is gebeurd, door het nalatig handelen kan iets ook onrechtmatig zijn. De persoon die de schade toebrengt of nalatig handelt is natuurlijk aansprakelijk. Is bijvoorbeeld een overeenkomst niet binnen een juiste tijd nagekomen, dan kan er een vergoeding plaatsvinden.

Is er in dit geval sprake van een onrechtmatige daad?

Eerst moet er gekeken worden of de gebeurtenis wel valt onder een onrechtmatige daad. Er kan een onderscheidt gemaakt worden om aan te geven of er sprake is van een onrechtmatige daad.
– Een inbreuk op recht; hierbij is het een geval wanneer er inbreuk wordt gemaakt op bijvoorbeeld privacy.
– Een handeling of nalatigheid dat in strijd is met een wettelijke plicht; hierbij is het simpel als de wet wordt overtreden, een voorbeeld is vandalisme
– Een handeling of nalatigheid dat in strijd is met het ongeschreven recht; de handeling is in strijd met de algemene normen en waarden. Denk hierbij aan de buren die zorgen voor overlast door middel van geluid.

Het volgende dat bekeken moet worden is of de schade is aan te wijzen aan een dader en of deze dader daadwerkelijk schuldig is. Dit brengt het proces al een stap dichterbij om te kijken of er recht is op schadevergoeding. Heb je hulp of advies nodig? Of denk je aan het inschakelen van een advocaat? Ten eerste is een advocaat vergelijken een goede eerste stap om te kijken welke het beste bij de situatie past.

Geef een reactie